SIHH回首:爱马仕全新Arceau手表

SIHH回首:爱马仕全新Arceau手表

爱马仕Arceau手表款型是Henri d’Origny于1978年设计的作品。传统的圆形表壳却自出机杼地搭配了不合错误称的表耳 ,其设计灵感源自马镫,而表盘上的数字时标也是不同凡响 。自那时起,这一系列的手表便在无数次的革新、蜕变中获得新的诠释。永葆新意的同时 ,Arceau最初的原创精力始终一以贯之。

这款更具运动气势派头的全新Arceau手表具备计时功效 。直径41毫米的钛金属表壳颠末喷砂处置惩罚,披发轻快高雅的光泽。斜体阿拉伯数字时标仿若被一阵微风拂动,颇具俏皮感。三个计时盘以及日历窗结构合理 、调和共存 。两款颜色都揭示出灵感源自马鞍建造的独到审美特质 ,天然色Barenia小牛皮表带 ,或者玄色压纹Barenia小牛皮表带,马鞍针法的缝制法老是给人光鲜怪异觉得,无一不在诠释着爱马仕颠末多年沉淀的优质皮具建造传统 。除了了源于马术的设计理念 ,Arceau Chrono Titane在厚重沉稳以及轻快乖巧之间也实现了巧妙均衡。

技能参数

表壳

设计师: Henri d'Origny (1978)

尺寸:特年夜号 (TGM)

圆形,直径41毫米,表耳内径21毫米

喷砂处置惩罚钛金表壳(99%钛)

防眩光蓝宝石水晶表镜

30米防水

表盘

电镀曲直短长移印阿拉伯数字时标及分钟圈 ,镀铑红色指针

机芯

瑞士制造,主动上链机械机芯

直径28毫米 (12 ? 法分)

厚度6.1毫米

42小时动力贮存

37颗宝石

每一小时振频28,800次(4赫兹)

功效

时、分、计时功效 、小秒针置于3时位置

日期显示在4时以及5时位置中间

9时位置为30分钟累计

6时位置为12小时累计

中心指针60秒累计

表带

天然牛皮色Barenia表带

玄色压纹Barenia牛皮表带

库博体育apppios - 库博体育app下载


【读音】:

ài mǎ shì Arceaushǒu biǎo kuǎn xíng shì Henri d’Orignyyú 1978nián shè jì de zuò pǐn 。chuán tǒng de yuán xíng biǎo ké què zì chū jī zhù dì dā pèi le bú hé cuò wù chēng de biǎo ěr ,qí shè jì líng gǎn yuán zì mǎ dèng ,ér biǎo pán shàng de shù zì shí biāo yě shì bú tóng fán xiǎng 。zì nà shí qǐ ,zhè yī xì liè de shǒu biǎo biàn zài wú shù cì de gé xīn 、tuì biàn zhōng huò dé xīn de quán shì 。yǒng bǎo xīn yì de tóng shí ,Arceauzuì chū de yuán chuàng jīng lì shǐ zhōng yī yǐ guàn zhī 。

zhè kuǎn gèng jù yùn dòng qì shì pài tóu de quán xīn Arceaushǒu biǎo jù bèi jì shí gōng xiào 。zhí jìng 41háo mǐ de tài jīn shǔ biǎo ké diān mò pēn shā chù zhì chéng fá ,pī fā qīng kuài gāo yǎ de guāng zé 。xié tǐ ā lā bó shù zì shí biāo fǎng ruò bèi yī zhèn wēi fēng fú dòng ,pō jù qiào pí gǎn 。sān gè jì shí pán yǐ jí rì lì chuāng jié gòu hé lǐ 、diào hé gòng cún 。liǎng kuǎn yán sè dōu jiē shì chū líng gǎn yuán zì mǎ ān jiàn zào de dú dào shěn měi tè zhì ,tiān rán sè Bareniaxiǎo niú pí biǎo dài ,huò zhě xuán sè yā wén Bareniaxiǎo niú pí biǎo dài ,mǎ ān zhēn fǎ de féng zhì fǎ lǎo shì gěi rén guāng xiān guài yì jiào dé ,wú yī bú zài quán shì zhe ài mǎ shì diān mò duō nián chén diàn de yōu zhì pí jù jiàn zào chuán tǒng 。chú le le yuán yú mǎ shù de shè jì lǐ niàn ,Arceau Chrono Titanezài hòu zhòng chén wěn yǐ jí qīng kuài guāi qiǎo zhī jiān yě shí xiàn le qiǎo miào jun1 héng 。

jì néng cān shù

biǎo ké

shè jì shī : Henri d'Origny (1978)

chǐ cùn :tè nián yè hào (TGM)

yuán xíng ,zhí jìng 41háo mǐ ,biǎo ěr nèi jìng 21háo mǐ

pēn shā chù zhì chéng fá tài jīn biǎo ké (99%tài )

fáng xuàn guāng lán bǎo shí shuǐ jīng biǎo jìng

30mǐ fáng shuǐ

biǎo pán

diàn dù qǔ zhí duǎn zhǎng yí yìn ā lā bó shù zì shí biāo jí fèn zhōng quān ,dù lǎo hóng sè zhǐ zhēn

jī xīn

ruì shì zhì zào ,zhǔ dòng shàng liàn jī xiè jī xīn

zhí jìng 28háo mǐ (12 ? fǎ fèn )

hòu dù 6.1háo mǐ

42xiǎo shí dòng lì zhù cún

37kē bǎo shí

měi yī xiǎo shí zhèn pín 28,800cì (4hè zī )

gōng xiào

shí 、fèn 、jì shí gōng xiào 、xiǎo miǎo zhēn zhì yú 3shí wèi zhì

rì qī xiǎn shì zài 4shí yǐ jí 5shí wèi zhì zhōng jiān

9shí wèi zhì wéi 30fèn zhōng lèi jì

6shí wèi zhì wéi 12xiǎo shí lèi jì

zhōng xīn zhǐ zhēn 60miǎo lèi jì

biǎo dài

tiān rán niú pí sè Bareniabiǎo dài

xuán sè yā wén Barenianiú pí biǎo dài